Ga naar de inhoud

privacybeleid

Hieronder staat het privacybeleid aangaande de gegevens die bewaard worden in kader van een opdracht zoals educatie, workshop of bouwwerk (1) en in kader van de functionaliteiten van de website (2).

1. Opdrachten

Little Brickroom hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert uw privacy. Met deze privacyverklaring wil Little Brickroom helder en transparant communiceren over welke gegevens van de klant verzameld worden en over hoe er wordt mee omgegaan. Little Brickroom doet er alles aan om de privacy van de klant te waarborgen en springt zorgvuldig om met deze persoonsgegevens.

Little Brickroom houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG – GDPR).

1.1 Welke gegevens verzamelt en verwerkt Little Brickroom?

 • Voornaam, naam
 • Adres
 • Telefoonnummer en/of GSM-nummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Rekeningnummer

1.2 Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Little Brickroom verwerkt de persoonsgegevens met de volgende doeleinden:

 • Om de uitnodigingen voor en het organiseren van de activiteiten te kunnen uitvoeren.
 • Om de klant te informeren over en te laten deelnemen aan activiteiten van Little Brickroom.
 • Om de klant nieuwsbrieven en uitnodigingen te versturen.
 • Om een antwoord te verzenden op een vraag die gesteld werd in verband met de diensten die Little Brickroom levert.

1.3 Hoe beschermen we uw gegevens?

 • Little Brickroom verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de doelen waarvoor ze zijn verstrekt. De doelen en het type persoonsgegevens zijn beschrijven in deze privacyverklaring.
 • Little Brickroom verzamelt enkel de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Little Brickroom vraagt om uitdrukkelijke toestemming van de klant bij de verwerking van de persoonsgegevens. Deze toestemming wordt gevraagd via een schriftelijk contract of via een online bevestigingstool, afhankelijk van de soort verwerking.
 • Little Brickroom neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • De medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met deze persoonsgegevens.
 • Little Brickroom toont geen gegevens op de website of andere communicatiekanalen en geeft geen gegevens door aan andere organisaties, tenzij we hier wettelijk toe verplicht zijn (gerechtelijke instanties, politiediensten).
 • Little Brickroom kent en respecteert de rechten van de klant omtrent de persoonsgegevens en brengt de klant ervan op de hoogte.
 • Little Brickroom is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Bij vragen over de privacyverklaring neemt u contact op via onderstaande gegevens:

Little Brickroom Nazarethsesteenweg 10 9800 Deinze
dvanhee@hotmail.com
Little Brickroom, Nazarethsesteenweg 10 9800 Deinze
dvanhee@hotmail.com
0496 40 48 84

1.4 Verstrekking van gegevens aan derden

De gegevens die de klant aan Little Brickroom verstrekt worden enkel doorgegeven aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maakt Little Brickroom gebruik van een derde partij voor:

 • De verzorging van de internetomgeving (webhosting).
 • De verzorging en verspreiding van nieuwsbrieven.
 • De financiële administratie voor betaalde inschrijvingen bij o.a. workshops en opleidingen.
 • De boekhouding.

Little Brickroom geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maakt Little Brickroom uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Tevens kan Little Brickroom persoonsgegevens delen met derden indien de klant hier toestemming voor geeft. De klant heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.

Verder zal Little Brickroom de door de klant verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

1.5 Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk. De bewaartermijn is

afhankelijk van het doel waarvoor Little Brickroom de gegevens heeft gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

1.6 De rechten van de klant omtrent persoonsgegevens

Little Brickroom streeft ernaar om geen incorrecte of foutieve gegevens op de communicatiekanalen te plaatsen. Mocht dit toch gebeuren, is Little Brickroom niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe of indirecte schade.

U heeft steeds recht op inzage en recht op correctie of verwijdering (het recht om vergeten te worden) van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Neem hiervoor contact op via

Little Brickroom, Nazarethsesteenweg 10 9800 Deinze
dvanhee@hotmail.com
0496 40 48 84

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

1.7 Wijziging privacyverklaring

Little Brickroom kan het privacybeleid en privacyverklaring wijzigen. Een dergelijke wijziging wordt aangekondigd op deze website. www.littlebrickroom.be

2. Website

2.1 Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar dienst indien je dit gebruikt. De privacybeleid pagina van de Gravatar dienst kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

2.2 Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de site kunnen de afbeeldingen van de site downloaden en de locatiegegevens inzien.

2.3 Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met je login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van je account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

2.4 Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

2.5 Met wie we je gegevens delen

Als je een wachtwoord reset aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset e-mail.

2.6 Hoe lang we je gegevens bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

2.7 Welke rechten heb je over je gegevens

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

2.8 Waar we je gegevens naartoe sturen

Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.